2009. március 26., csütörtök

NEMMOZGÓ

A novelláskötet várható megjelenése:

2009 június (Orpheusz Kiadó)
Ünnepi Könyvhét június 4 - 82009. március 20., péntek

Bezáródnak (részlet)

"Egy hosszú útra kanyarodott rá, ami egyenesen a templomhoz vezetett, és a közelség gondolatára már készülődött is bontani a lelkét, mint kabátgombjait, aki meleg térbe lép, hogy minden csalódottságát levetkőzve kegyelemért ajánlja fel magát. Szeme sarkából még követni tudta a kilátástalanság gyorsan tenyésző alakzatait, egy férfit a padon, fekve, felhúzott térddel, alkoholtól letapadt szemhéjjal, szalonnazsíros tenyerét feje alá szorítva, görnyedt álomban. Látott egy gyermekét pofozó asszonyt, aki feketére káromkodta az utcát és sárosra sírta az arcát, mintha a legnagyobb szerencsétlenség érte volna, látta a felbontott aszfalt gödreiben meggyűlt vízben mosdó munkásokat, és a kamaszokat, akik petárdát hajigáltak be a kutyás udvarok kerítése fölött és kihegyezett kerékpárküllőkkel szúrták ki az idősek otthona előtt várakozó mentőautó kerekeit. Hallotta a balkonon felejtett csecsemő szívszaggató sírását, a kocsmák elé kikötött ebek vonyítását, a gyalogátkelő előtt későn fékező kocsi abroncsainak sikolyát, de mindez a mocsoktól csattogó káosz, mind e térbesúlykolt torzság sem volt képes térdre parancsolni őt, mert ujjai lassan a templomajtó kilincséhez görbültek és lelkét felpáncélozta a megérdemelt otthon közelsége.
Már csupán néhány lépés volt hátra, néhány méter, amin átsiklatta a lábában reszkető automatizmus, és aztán végre odaért, megérkezett, lassított a tekintélyes kapu előtt. Dörömbölt a szíve, hogy most aztán a menedékbe léphet. Az ütközésig lenyomott kilincs makacssága és a mozdulni nem akaró ajtó azonban villámcsapásként érte, nem lehet, gondolta, ez nem lehetséges, és újra és újra próbálta, tépte, rángatta és löködte a hatalmas kapuszárnyat, de az legalább olyan kérlelhetetlen nyugalommal állt ellen rohamának, mint a küldetésük idejét levirágzó hajnalkák szirmai, melyek – kérleljék őket maradásra dallal vagy akár fémmel – a kiszabott idő elteltével természetükből fakadóan sorra bezáródnak.

(sötét van, ha a nemzés van,
herében, méhben sötét van,
sötét íz, sötét szag, sötét hang)

Csendes és mozdulatlan volt összeomlása, mint mikor a szívben szelíden megreped egy ér. Hamar lehiggadt, értetlen bénultsággal bámulta perceken át a bereteszelt templomajtót, s néha a homlokzatra pillantott, mintha a Jóisten ZÁRVA táblája után kutatna. Úgy érezte, foglyul ejtette a világ, mintha valaki olcsó tréfát űzne vele, s menthetetlenül bezárná abba a térbe, amiben zuhogó démonok kísértenek és melynek értelmi tartóoszlopait emberarcú bestiák baltázzák bősz hévvel egyre vékonyabbra. Szomorúsága e percben olyannyira elmélyült, hogy minden magában tartott szeretet nyomtalanul süllyedt el benne, gyöngykavicsként a fekete olajban. Vére felhígult de mégis lehűlt, fáradt tömeg húzta a fejét, és még a zsebében szorongatott ónix is csak hidegségével égette köréhajló, dermedt ujjait. Krisztus lábfejébe kapaszkodó hite elernyedt és engedett, egész lénye finoman vált le a megváltásról, szinte észrevétlenül, mint homlokról az elhalt hámsejt. Zuhanása önmaga sziklái közé fájdalommentes hanyatlás volt csupán, és valójában bántóan jelentéktelen. Úgy állt a templom előtt, akár egy érzéketlen báb, egy meddő öl, egy száz évre lecsukott szem. Tétlen mozdulatlansága folytán alig lehetett megkülönböztetni alakját az út mentén sorakozó jegenyéktől."