2011. november 9., szerda

A Bábelgép odakint - újkönyvbemutató


ködésér2011őlnémifogal11matnyerni13lehetnemély11-ebbmáskor13htalán
nagysóhajtósfehérszavaksurrogósirályrajcirrusintortusáttetszőminőségeknin
csenekkeserűgyőzelmekalogikaésarendnincsenfogyatkozástelevanszeretett
elmágikusnapszakrendkívülikomplikációkakifejezésbenmiértkérettélidemink
etelveszítenialátástfehéréjszakákelveszíteniaszeretetetelhelyezniazérzékelésf
ókuszátegytájmegnyílórészletébenértelmezhetőstruktúrákegycseresznyeszem
benelektronikaiaxisavillámfényeabizonyosságelveszítésénekszédítőmámorafa
laknyírésnyárfábóltestszaglevendulavirágésgyulladásokamagányraadottreflex
iókagépműködésétnemlehetdemuszájmegérteniazéletmegilletődésésfájdalom


ésszépség.


0 megjegyzés: